Το 20% των Ελλήνων απειλείται από τη φτώχεια


Στο 20% του πληθυσμού της χώρας ανέρχεται ο αριθμός των πολιτών που απειλείται από τη φτώχεια, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 832.975 και τα μέλη τους σε 2.186.869. Ο δείκτης της φτώχειας, υπολογιζόμενος με την ίδια μεθοδολογία, παρουσιάζει σχετική σταθερότητα κατά τα τελευταία 14 έτη (1994-2007) για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κυμαινόμενος μεταξύ...

20% και 23%. Το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.480 ευρώ ανά άτομο και σε 13.608 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά. Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 12.763,95 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 22.243,04 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΥΕ, ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23% και είναι υψηλότερος κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε 22%, ενώ το ποσοστό κινδύνου φτώχειας των ανέργων ανέχεται σε 37%. Τα κοινωνικά επιδόματα μειώνουν το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι συντάξεις μειώνουν το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας κατά 18,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ο κίνδυνος φτώχειας, αφού συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα εισοδηματικές ροές, όπως ιδιοκατοίκηση, παροχές σε είδος προς μισθωτούς και ιδιοκατανάλωση, μειώνεται κατά περίπου 3,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες (21% και 20% αντίστοιχα), ενώ ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη μείωση της φτώχειας. Tο ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, που έχει ολοκληρώσει το 71,2% των φτωχών, είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη φτωχούς εκτιμάται στο 43,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των ατόμων που έχουν τελειώσει ανώτατη βαθμίδα (ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακό) μειώνεται δραστικά στο 7%. Ο κίνδυνος φτώχειας των οικονομικών μεταναστών μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτιμάται, από τα στοιχεία της έρευνας, σε 31%.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της ΕΣΥΕ, ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι:

- Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και με τουλάχιστον ένα εργαζόμενο μέλος (52%)

- Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη (44%)

- Άνδρες άνεργοι (39%)

- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (31%)

- Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη (29%)

- Μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (27%)

- Νοικοκυριά με 2 ενήλικες με δύο εξαρτώμενα παιδιά (27%)

- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με μέλος θήλυ (27%)

- Νέοι και νέες ηλικίας 16 έως 24 ετών (24%)

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, ο φτωχός πληθυσμός αποτελείται από:

- Τα μέλη των νοικοκυριών που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (67%)

- Μη εργαζομένους (64%)

- Τα μέλη των νοικοκυριών που μένουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές (63%)

- Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά (52%)

- Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά (48%)

- Εργαζόμενους (36%)

- Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και με ένα, τουλάχιστον, εργαζόμενο μέλος (34%).

ΠΗΓΗ

Σχόλια