Πρόκληση:Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητεί απο την ΕΕ να ερευνήσει αυτή τον Ομιλο Βαρδινογιάννη !


Η Αντιμονοπωλιακή Αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απεφάσισε χθές Παρασκευή 19/2 όπως παρατείνει την Αντιμονοπωλιακή έρευνα την οποία η ίδια διεξάγει στόν Όμιλο Βαρδινογιάννη σε σχέση με την προσφορά της Motor Oil Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. για την αγορά 720 πρατηρίων καυσίμων στην Ελλάδα από την εταιρεία Shell , κατά 10 εργάσιμες ημέρες,,,

Η προθεσμία περάτωσης της έρευνας επεκτάθηκε, επειδή η εθνικής αρχή ανταγωνισμού (Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού), ζήτησε άδεια για να αναλάβει αυτή την έρευνα και έγκριση η απόρριψη της εξαγοράς αυτής.
Η Ευρωπαική Επιτροπή έχει τώρα χρόνο μέχρι τις 17 Μαρτίου για να αποφασίσει αν θέλει να εκχωρήσει την ευθύνη τής έρευνας στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Εκπρόσωπος της Αντιμονοπωλιακής Οργάνωσης STOPCARTEL δήλωσε χθές βράδυ ότι ο νέος επικεφαλής της Ευρωπαικής Αντιμονοπωλιακής Αρχής κ.Χοακίν Αλμούνια πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει καταγγελθεί επίσημα από την Οργάνωση τόσο στην Ευρωπαική Επιτροπή όσο και στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο για πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού στην Ελλάδα οι δε υποθέσεις αυτές έχουν ερευνηθεί και εκκρεμούν πιθανές κυρώσεις.
Το γεγονός αυτό της μακροχρόνιας αποτυχίας εφαρμογής της Αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στη χώρα αυτή από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να θεωρείται ο παράδεισος των καρτέλ στην Ευρώπη, με τραγικές συνέπειες την ακρίβεια της ελληνικής αγοράς και το χάσμα μεταξύ τιμών αγαθών, υπηρεσιών και αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Τραγική συνέπεια της παραπάνω κατάστασης είναι η υπερχρεωμένη ελληνική οικονομία και τα σημερινά αδιέξοδα.
Η Οργάνωση STOPCARTEL θα διαμαρτυρηθεί πρός τον κ. Αλμούνια για την παραπάνω εξέλιξη την οποία θεωρεί μία ακόμη πρόκληση πρός τον δοκιμαζόμενο Ελληνα Πολίτη.Θα καλέσει την Ευρωπαϊκή Αντιμονοπωλιακή Αρχή αντί να εκχωρήσει την έρευνα αυτή στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία βρίσκεται τη στιγμή αυτή υπόδικη μέσα και έξω από την Ελλάδα για σωρεία παρανομιών κατά τη λειτουργία της, να ολοκληρώσει την έρευνά της κατά της Ελληνικής Αντιμονοπωλιακής Αρχής και να της αρνηθεί άμεσα και κατηγορηματικά την αιτηθήσα άδεια.

Σχόλια