Τελική εκτίμηση εδρώνΝ.Δ. : 92
Π.Α.Σ.Ο.Κ. : 160
Κ.Κ.Ε. : 21
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. : 12
ΛΑ.Ο.Σ. : 15

Σχόλια