«Το διαδίκτυο αντίδοτο στα κονέ».

Ο Παπανδρέου συνομιλεί με bloggers.

Μετά από πρόταση του http://activistis.gr
ο Γ. Παπανδρέου συνομίλησε με κάποιους bloggers...

Δείτε την συζήτηση εδώ:

και αυτό:
http://www.youtube.com/index?ytsession=Rbt66OxLrm-SmOQalV35rFEWDDoWxoQO6-O6PVsRUI7WPCZfQrgcX09A6ecDVbaQHGgQtLnDdUmc8XTkQkgoznkWQW-qPQAKb6-hGqA5fycK9BH4QHcg0iJqXS7iSuh-qn4WkFMDA_1qI4D5Bm2rZp7ZKC0wtzAv4UTA7SDaGhwfJ6NReIgVYu0tbaigEerCKhQqKccq_DLi2IA0j7CFMMnmddNGgurDb835QDdTiOJaMfOBfdsJlRtLbPZawVLcoQX8yCdrHGCUkEvyXrwK7v3EQBKv-j24gsnA_1IybR-jGeA-8Cu20Q

Σχόλια