Αλλαγή του κλίματος


Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που όχι μόνο απειλεί το περιβάλλον αλλά, ταυτόχρονα, υπονομεύει τις οικονομίες μας και αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες μας. Οι θερμοκρασίες που γίνονται όλο και υψηλότερες, τα επίπεδα της θάλασσας που ανεβαίνουν συνεχώς, οι όλο και συχνότερες καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και τα κύματα καύσωνα, είναι ήδη σήμερα απτά αποτελέσματα της αλλαγής αυτής. Μακροπρόθεσμα, η αλλαγή του κλίματος θα θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια κατοίκους των παράκτιων περιοχών και θα προκαλέσει ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα σε πολλά σημεία του πλανήτη.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να αντιμετωπίσει την αλλαγή του κλίματος. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην έγκριση και την εφαρμογή της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών του 1992 για την αλλαγή του κλίματος και του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005.

Το 2000, δρομολογήσαμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος (ΕΠΑΚ), βάσει του οποίου αναπτύξαμε μία δέσμη μέτρων, με την καλύτερη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν την Ένωση να επιτύχει τους στόχους της σύμβασης του Κιότο (μείωση κατά 8% των επιπέδων του 1990 για την ΕΕ-15, και μείωση κατά 6% ή 8% για τα περισσότερα από τα νέα κράτη μέλη). Πρωτεύουσα θέση μεταξύ των μέτρων του ΕΠΑΚ κατέχει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2005. Πρόκειται για το πρώτο και μεγαλύτερο διεθνώς σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και καλύπτει περίπου 11 500 εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ευθύνονται για το ήμισυ περίπου των εκπομπών CO2 στην Ένωση.

Ωστόσο, για εμάς είναι σαφές ότι το πρωτόκολλο του Κιότο είναι μόνο το πρώτο, αν και πολύ σημαντικό, βήμα. Κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την αλλαγή του κλίματος στο Μόντρεαλ το 2005, επιτύχαμε συμφωνία μεταξύ 188 κρατών για έναρξη συνομιλιών σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν μελλοντικά όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη (μετά το 2012). Στις συνομιλίες αυτές συμμετέχουν και χώρες που δεν έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο, όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία.

Θα εξακολουθήσω να ασκώ έντονες πιέσεις για την ανάληψη παγκόσμιας δράσης κατά της αλλαγής του κλίματος, καθώς πιστεύω ότι παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη αν όλες οι χώρες συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, ανάλογα πάντα με τις κοινές, και διαφοροποιημένες ταυτόχρονα, ευθύνες και ικανότητές τους.

Στάυρος Δήμας
Επίτροπος ΕΕ για το περιβάλλον

Σχόλια