Τι ψήφισε το 84% των Αρκάδων


Περιφέρεια Αρκαδίας

Εγγεγραμμένοι: 103.163
Ψήφισαν: 58.241

Έγκυρα: 56.921 (97,73%)
Λευκά: 328 (0,56%)
Άκυρα: 1.145 (1,77%)


Ενσωμάτωση: 84,10% (291/346)

Σχόλια