2.354.333 οι μετανάστες στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της “Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας”!

Στο 6,3% ανέρχεται η ανεργία στα άτομα αλλοδαπής ιθαγένειας σύμφωνα με την ειδική έρευνα για τη θέση στην αγορά εργασίας των μεταναστών και των αμέσων απογόνων τους που διεξήγαγε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Σύμφωνα με την έρευνα τα μη ενεργά άτομα αλλοδαπής ιθαγένειας ανέρχονται σε 148.323.

Από τα ανακοινωθέντα στοιχεία, προκύπτει εμμέσως ότι αφού το 6,3% των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι 148.323, άρα ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών είναι
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 2.354.333 και στην πραγματικότητα περισσότεροι…

http://totefteri.blogspot.com

Σχόλια