Στο “Θησέα” η μελέτη για Βιομηχανική - Επιχειρηματική Περιοχή

Πιστώσεις συνολικού ύψους 653.507,64 ευρώ προς το Δήμο Μεγαλόπολης αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρίασή του.
Μεταξύ των κονδυλίων όπως είπε ο δήμαρχος Παναγιώτης Μπούρας περιλαμβάνονται η δωρεά 290.000 ευρώ από την Παγκύπρια Συνεργατική Ομοσπονδία και την Κεντρική
Συνεργατική Τράπεζα Κύπρου για την ανέγερση, στη Μεγαλόπολη, του Κέντρου
Νεότητας και Μοντέρνας Τέχνης.
Το Σώμα αποδέχθηκε, εξ άλλου, πιστώσεις προς το δήμο από το υπουργείο Εσωτερικών ειδικότερα,
196.630,18 ευρώ, στο πλαίσιο της 5ης δόσης (μηνόςΜαΐου) των φετινών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(ΚΑΠ), έκτακτη επιχορήγηση επιπλέον 93.877,46 ευρώ από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου, κι ακόμα 56.000 ευρώ για την κάλυψη δρασεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία2009), καθώς και 12.000 ευρώ για την επισκευή και τη συντήρηση σχολικών κτηρίων στο Δήμο Μεγαλόπολης.
Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην ένταξη στο πρόγραμμα «Θησέας» της μελέτης για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ) στην έκταση των 380 στρεμμάτων κυριότητας του Λιγνιτικού Κέντρου που η ΔΕΗ Α.Ε. παραχώρησε γι’αυτό το σκοπό στο δήμο, δίνοντάς του το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης για 99 χρόνια. Ας σημειωθεί ότι η παραχώρηση είναι δωρεάν και τα τυχόν έξοδα τηςπαραχώρησης θα βαρύνουν τη ΔΕΗ.
Β.Γ.Μ.

http://www.eleftherianews.gr

Σχόλια